Panahon ng pagdating ng kastila

Rated 3.88/5 based on 508 customer reviews

Ang paghahangad na was akin ang monopolyo ng mga taga-Venice sa kalakalang Silangan-Kanluran Sa panahong ding ito umunlad ang agham at karunungan at sa mga bagong imbensyon ay kasama ang mga kagamitang sa nabigasyon gaya ng kompas, mapa at iba pang instrumentong pang giya.Nagbigay ito ng lakas ng loob sa mga nabigador upang puntahan ang mga lugar na hindi pa naaabot ng mga taga kanluran.With the diversity of ethnic groups in the Philippines, Filipino epics are not national in scope the way the Kaleva is in Finland, for example.Instead of glorifying national heroes, Philippine epics are specific to a particular part of the country, and thus they are referred to as ethno-epics or regional epics. Ito ang ekspidisyong ipinadala ng mga kristiyanong bansa sa Europa, sa Gitnang Silangan upang agawing muli sa mga Muslim ang “banal na lupain”.

panahon ng pagdating ng kastila-11

panahon ng pagdating ng kastila-15

panahon ng pagdating ng kastila-73

Ang himig ay totohanan, ang balangkas ay paikut-ikot, at ang pananalita ay angat sa karaniwan.Please also inform me if you are aware of its origin.Ang tinaguriang Kipot ni Magellan ang nagpasimula ng matagumpay na paglalakbay ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas.Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.

Leave a Reply